dimarts, 1 de juny de 2010

Què cal tenir en compte per la jornada electoral del 20 de juny?

Quina serà la pregunta?

La pregunta que es formularà a la ciutadania és la següent: “Està d’acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?”
Al local electoral la ciutadania disposarà de sobres i butlletes que contindran una de les possibles respostes: SÍ, NO i BLANC.

Com es podrà votar?

Presencialment el diumenge 20 de juny
De 9 del matí a 8 del vespre.

Vot secret anticipat

Aquells que no puguin votar el dia 20 podran fer-ho a través del vot anticipat. De la manera per exercir aquest vot, se n’informarà properament.

On es podrà votar?

Es podrà votar en un ÚNIC local elec-toral situat a la Plaça Catalunya, 1 Porxos de l’Ajun-tament).
No es recollirà cap dada de les persones que vinguin a votar, ni el nom ni l’adreça, només el número del Document d’Identitat, que s’introduirà a l’ordinador per tal d’evitar repeticions de vot, i que s’esborrarà un cop acabi el recompte.

Qui podrà votar?

Podran votar tots els veïns i veïnes de Térmens, sigui quin sigui el seu origen, que resideixin al municipi i que el dia 20 de juny i siguin majors de 16 anys. Per fer-ho hauran d’acreditar la residència amb el Document d’Identitat o passaport en els que s’hi indiqui el domicili a Térmens.

Quins documents fan falta per votar?

• El Document d’identitat, el passaport o el permís de conduir1 de la persona que vol votar on hi figuri el municipi de Térmens.
Les persones estrangeres poden acreditar-se amb:
· Targeta de residència en cas de ser ciutadà d’un Estat no membre de la Unió Europea, on consti l’adreça de Térmens.
· Certificat d’inscripció al registre comunitari, en cas de ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea, i el passaport o document d’identitat expedit en l’Estat d’origen.
· En cas d’estar en situació irregular, cal presentar el passaport expedit per l’Estat d’origen i un certificat d’empadronament a Térmens.
Si en aquests documents hi consta una adreça d’un altre municipi de fora de la Térmens, caldrà acreditar-hi la residència exhibint a la mesa electoral el certificat o el volant d’empadronament o de convivència, que expedeix l’Ajuntament de Térmens.

1 El nou permís de conduir amb format targeta no és vàlid per a votar, ja que no hi figura el municipi de residència.

1 comentaris:

Peter parker ha dit...

Is BCN (Bytecoin) Available to trade or store in Gdax?
Users if you are facing BCN (Bytecoin Coin) Available to trade or store in Gdax than, you can always take assistance from the ones who have got a hand in this field and can fix any type of query in the most precise way and even in the minimal time. They have a team of adroit and skilled professionals who work 24/7 to provide hassle-free services. You can approach them via Gdax Support Number . The experts give you appropriate options to get rid of all the Gdax troubles.
Gdax Customer Support Number
Gdax Phone Number
For more info: https://www.cryptophonesupport.com/wallet/gdax/

Publica un comentari

 
Copyright 2009 Térmens Decideix. Powered by Blogger Térmens Decideix create by Deluxe Templates. WP by Masterplan