dimarts, 1 de juny de 2010

Què cal tenir en compte per la jornada electoral del 20 de juny?

Quina serà la pregunta?

La pregunta que es formularà a la ciutadania és la següent: “Està d’acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?”
Al local electoral la ciutadania disposarà de sobres i butlletes que contindran una de les possibles respostes: SÍ, NO i BLANC.

Com es podrà votar?

Presencialment el diumenge 20 de juny
De 9 del matí a 8 del vespre.

Vot secret anticipat

Aquells que no puguin votar el dia 20 podran fer-ho a través del vot anticipat. De la manera per exercir aquest vot, se n’informarà properament.

On es podrà votar?

Es podrà votar en un ÚNIC local elec-toral situat a la Plaça Catalunya, 1 Porxos de l’Ajun-tament).
No es recollirà cap dada de les persones que vinguin a votar, ni el nom ni l’adreça, només el número del Document d’Identitat, que s’introduirà a l’ordinador per tal d’evitar repeticions de vot, i que s’esborrarà un cop acabi el recompte.

Qui podrà votar?

Podran votar tots els veïns i veïnes de Térmens, sigui quin sigui el seu origen, que resideixin al municipi i que el dia 20 de juny i siguin majors de 16 anys. Per fer-ho hauran d’acreditar la residència amb el Document d’Identitat o passaport en els que s’hi indiqui el domicili a Térmens.

Quins documents fan falta per votar?

• El Document d’identitat, el passaport o el permís de conduir1 de la persona que vol votar on hi figuri el municipi de Térmens.
Les persones estrangeres poden acreditar-se amb:
· Targeta de residència en cas de ser ciutadà d’un Estat no membre de la Unió Europea, on consti l’adreça de Térmens.
· Certificat d’inscripció al registre comunitari, en cas de ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea, i el passaport o document d’identitat expedit en l’Estat d’origen.
· En cas d’estar en situació irregular, cal presentar el passaport expedit per l’Estat d’origen i un certificat d’empadronament a Térmens.
Si en aquests documents hi consta una adreça d’un altre municipi de fora de la Térmens, caldrà acreditar-hi la residència exhibint a la mesa electoral el certificat o el volant d’empadronament o de convivència, que expedeix l’Ajuntament de Térmens.

1 El nou permís de conduir amb format targeta no és vàlid per a votar, ja que no hi figura el municipi de residència.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 
Copyright 2009 Térmens Decideix. Powered by Blogger Térmens Decideix create by Deluxe Templates. WP by Masterplan